Protokoll fört vid konstituerande sammanträde för Brf. Åbrinken den 2017-05-11. Närvarande: Jan-Erik Engman, Birgit Eriksson, Rigmor Johansson, Leif Jonsson, Kurt Larsson och Hans Wiberg § 1 Öppnande . Mötet öppnas av Leif Jonsson § 2 Val av mötes funktionärer Till ordförande för …

8674

Konstituerande möte I stadgarna ska det framgå om årsmötet väljer personer till samtliga poster i styrelsen, eller bara till vissa. Det är vanligt att årsmötet väljer vem som ska bli ordförande och sedan ett antal övriga ledamöter.

§ 17 Val Till sekretare valdes och att förutom ordföranden justera protokollet valdes. § 18 Mötets öppnande Stefan Olsson hälsar alla välkomna och förklarar det konstituerande styrelsemötet öppnat. Val av ordförande för mötet Det beslutas att Stefan Olsson väljs till mötesordförande. Val av protokollförare för mötet Det beslutas att Renée Åberg utses att föra protokollet för det Protokoll konstituerande styrelsemöte Datum 22/10 Tid 10.00 Liljeholmen, Stockholm Närvarande: Martina Wolf-Arehult, Anna Lindström, Åsa Spännargård, Hanna Sahlin, Sophie Liljedahl, Charlotte Arndt Förhindrade: Marianne Lundahl, Linda Holländare, Elizabeth Malmquist §1 Mötets öppnande KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE, PROTOKOLL §9. Tävlingskommitté Titti Jansson, Ulrika Larsson, Helena Wassén, Maria Hjärtström och Petra Thelander.

  1. Enade norden
  2. Aldrepedagog
  3. Hur skiljer sig blodet i lungartären från blodet i andra artärer

Mall för protokoll till styrelsemöte. Ta hjälp av ett förifyllt standardprotokoll där du endast justerar de delar som behövs under mötet. Protokoll fört vid konstituerande sammanträde för Brf. Åbrinken den 2017-05-11. Närvarande: Jan-Erik Engman, Birgit Eriksson, Rigmor Johansson, Leif Jonsson, Kurt Larsson och Hans Wiberg § 1 Öppnande .

Protokoll Konstituerande Styrelsemöte Haby, 2016­03­03 Protokoll konstituerande styrelsemöte Konstituerande Styrelsemöte Jägareförbundet Marks Jaktvårdskrets den 3:e mars 2016 hos Andreas Martinsson i Haby. Närvarande Mikael Stensson Mathias Grönlund Andreas Martinsson Michael Sjöblom Leif Häggström

20201221 Styrelsemöte. 20201125 Styrelsemöte.

Konstituerande styrelsemöte aktiebolag protokoll

Konstituerande styrelsemöte – protokollmall. 1. Mötet öppnades. 2. Val av mötesfunktionärer a. Till ordförande för Styrelsen konstituerade sig enligt följande:.

20200830 Extra Styrelsemöte 20200830 Konstituerande möte. 20200830 Årsmöte Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse . 20200829 Styrelsemöte 20200804 Styrelsemöte 20200624 Styrelsemöte 20200609 Styrelsemöte 20200601 Styrelsemöte KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE, PROTOKOLL 8.3. BISS gruppen kommer att representeras av Christina Hallberg-Olsson och Felicia Bulkon §9.

Konstituerande styrelsemöte aktiebolag protokoll

Styrelsemötena ska dokumenteras i protokoll som ordföranden och  Bolagsstyrningen uppfyller de krav som ställs i aktiebolagslagen, fem gånger per kalenderår utöver konstituerande möte och strategidagar.
6-6a football standings

Konstituerande styrelsemöte aktiebolag protokoll

§1. Mötets öppnande. AB Electrolux är ett svenskt publikt aktiebolag. Protokoll från senaste bolagsstämma finns tillgängligt på Electrolux hemsida Enligt arbetsordningen ska konstituerande styrelsemöte hållas omedelbart efter ordinarie  lekmannarevisorer i kommunens helägda aktiebolag, kommunens stiftelser, samt Protokollsutdrag: Maud Kvarnäng, Bollnäs Stadshus AB, Utöver konstituerande styrelsemöte den X/X har styrelsen haft x ordinarie.

Det ska justeras av ordföranden, om denne inte har … Föreningens namn………………………………………………………………………………….
Sjukskoterska bemanning lon

rattling in chest
ramning av tavlor göteborg
china bnp per capita
ll bolagen lediga jobb
jk nails and spa
lays paprika sverige

Föreningens namn…………………………………………………………………………………. Konstituerande styrelsemöte – protokollmall 1.

Tid: Plats: 20.00 Närvarande: Gemensamhetslokalen Christer Nilsson, John Stäck, Anders Duus-Otterström, Anders Johanisson, Ola … Protokoll skall således undertecknas av den som varit protokollförare. Det skall också justeras av ordföranden, om denne inte fört protokollet, samt justeras av styrelseledamot som styrelsen utser. Protokollen skall föras i nummerföljd.